Zápis do MŠ

19.04.2016 12:17

Zápis do Mateřské školy v Tovéři

se uskuteční  dne 26. 5. 2016 od 15.30 do 17.00 hod.

 

Pravidla pro zápis do MŠ Tovéř:

Na základě Školského zákona 561/2004 stanovuji pravidla pro přijetí dětí do MŠ v Tovéři, pokud počet nově přihlášených dětí převýší počet volných míst  na školní rok 2016/2017.

Přednost v umístění budou mít :

  1. Děti, které do 31. 8. 2016 dovrší 5 - ti let  (předškoláci)  

  2. Děti s trvalým pobytem v Tovéři

    - podle věku od nejstaršího

         3.  Děti,  které nemají trvalý pobyt v Tovéři (pouze v případě volné kapacity mateřské školy )

K zápisu prosím přijděte s dítětem, přineste rodný list dítěte a občanský průkaz na ověření trvalého bydliště.

 

                                                                                 

                                                                                                                                                                               Mgr. Jana Kráčmarová

                                                                                                                                                                                                 ředitelka MŠ Tovéř

 

 

V Tovéři 18. 4. 2016