Dotace MŠ

 

Název projektu: Rozšíření kapacity včetně budování bezbariérovosti MŠ Tovéř

Příspěvek Evropské unie: 2 850 000,- Kč

Cíl a předmět projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání a zajištění rovného přístupu k předškolnímu vzdělávání všem skupinám dětí. Předmětem projektu je zvýšení kapacity a zajištění bezbariérového přístupu mateřské školy  prostřednictvím rekonstrukce a nástavby stávajícího objektu Mateřské školy Tovéř. V rámci realizace projektu dojde k nástavbě 2NP, kde se bude nacházet kmenová třída včetně hygienického zařízení a dojde k stavebním úpravám pro zajištění bezbariérového přístupu MŠ. Realizace projektu povede ke zkvalitnění předškolního vzdělávání a zvýšení dostupnosti infrastruktury předškolního vzdělávání.

Závěr: Projekt je spolufinancován Evropskou unií.