Zápis do MŠ

25.04.2018 13:31

Zápis do Mateřské školy v Tovéři

se uskuteční  dne 16. 5. 2018 od 16.00 do 17.00 hod.

 

Pravidla pro zápis do MŠ Tovéř:

 

Na základě Školského zákona 561/2004 stanovuji pravidla pro přijetí dětí do MŠ v Tovéři, pokud počet nově přihlášených dětí převýší počet volných míst        na školní rok 2018/2019.

 

Přednost v umístění budou mít :

 

   1. Děti s trvalým pobytem v Tovéři, 

        které do 31. 8. 2018 dovrší 5 a více roků.     

 

2. Děti s trvalým pobytem v Tovéři

    - podle věku od nejstaršího

 

  1.  Děti, které nemají trvalý pobyt v Tovéři  ( pouze v případě volné kapacity mateřské školy )

 

K zápisu prosím přijděte s dítětem, přineste rodný list dítěte a občanský průkaz na ověření trvalého bydliště.

 

                                                                                                                                                                 Mgr. Jana Kráčmarová

                                                                                                                                                                   ředitelka MŠ Tovéř

 

V Tovéři 23. 4. 2018