Třídní schůzka

09.09.2018 06:45

Ve středu  12. 9. 2018 v 16. 00 hodin zvu všechny rodiče na třídní schůzku do naší nově zrekonstuované MŠ v Tovéři. Na programu bude nabídka a financování aktivit pro děti v MŠ ve školním roce 2018/2019, seznámení se školním řádem, organizace školního roku, změna režimu v MŠ, stravování, školné….

Ráda bych Vás požádala, abyste se této schůzky zúčastnili, je to důležité.

Mgr. Jana Kráčmarová