Třídní schůzka

04.09.2017 06:58

V úterý  5. 9. 2017 v 16. 00 hodin zvu všechny rodiče na třídní schůzku do naší MŠ v Tovéři. Na programu bude nabídka a financování aktivit pro děti v MŠ ve školním roce 2017/2018, seznámení se školním řádem, organizace školního roku………

Ráda bych Vás požádala, abyste se této schůzky zúčastnili, je to důležité.