Logopedická depistáž

12.10.2021 09:33

Ve středu 13. 10. 2021 od 8. 00 hodinproběhne v MŠ logopedická depistáž pracovnicí SPC Olomouc.