Logopedická depistáž

12.10.2020 08:47

V pondělí 19. 10. 2020 proběhne v MŠ pro přihlášené děti  logopedická depistáž. Provede ji  pracovník SPC Olomouc.