Logopedická depistáž

04.10.2018 10:53

Logopedická depistáž provedená paní logopedkou ze SPC Olomouc proběhne v naší MŠ 8. 11. 2018.