Logopedická depistáž

11.10.2017 15:16

Pokud byste měli zájem o provedení odborného vyšetření přímo v naší MŠ pracovníkem (Mgr. Kubíčkovou) ze Speciálního pedagogického centra při ZŠ a MŠ logopedické v Olomouci, je třeba vyplnit žádanku o toto vyšetření, které je připraveno na nástěnce v MŠ do 20. 10. 2017. Bez této žádanky není možné dítě vyšetřit. Jedná se o logopedickou depistáž.

 

Pouze pro děti starší tří let.