Logopedická depistáž

16.11.2016 06:49

V úterý 22. 11. 2016 proběhne v naší MŠ logopedická depistáž, která bude provedena pracovníky SPC Olomouc. Pokud máte o toto vyšetření zájem, je třeba vyplnit souhlas s vyšetřením Vašeho dítěte speciálním pedagogem. Toto vyšetření je zdarma. Formuláře s udělením souhlasu budou na nástěnce MŠ. Pokud tento souhlas neudělíte, nebude Vaše dítě vyšetřeno. Termín odevzdání souhlasů je do pondělí 22. 11. 2016.

Všem Vám toto vyšetření doporučuji, protože dětí se špatnou výslovností je čím dál víc.